Privacy & Cookies

PRIVACY

MODULO hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy ernstig en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit privacy-beleid, van de website van MODULO geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de website van MODULO of via een ander kanaal van MODULO en is in lijn met de nieuwe Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

MODULO is evenwel niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. MODULO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden door MODULO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  1. Het gebruik van onze diensten.
  2. Communicatie.

1. Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen u de volgende persoonsgegevens vragen: naam, voornaam, telefoon, adres, e-mailadres, taal en functie. De gegevens worden gebruikt om de dienst op een correcte manier te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van MODULO of die van een derde partij.

2. Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens die we kunnen opvragen zijn: naam, voornaam, telefoon, adres, e-mailadres, taal en functie. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MODULO of die van een derde partij.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, voor het gebruik van onze diensten en communicatie, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

We kunnen de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld, onze werknemers zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

MODULO geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal MODULO de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Persoonsgegevens en bescherming

MODULO bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Onderaan dit privacy statement staan onze contactgegevens. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door MODULO  te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

MODULO streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisationele maatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens MODULO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de privacy wetgeving, kan u steeds uw gegevens kosteloos laten aanpassen/ verwijderen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

U vindt ook onderaan iedere mailing de mogelijkheid om u af te melden van de nieuwsbrief.

Vragen

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen:

MODULO nv — Brusselsesteenweg 38 – 9090 Melle – + 32 9 210 4 210 – info@modulo.be
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. www.privacycommission.be/nl

Wijzigen van deze privacyverklaring

Modulo houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

 

De pagina is voor het laatst aangepast op 29 mei 2018.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat zich tijdelijk op de vaste schijf van uw computer installeert en de sporen bijhoudt van uw bezochte internetsites. Deze cookies worden gebruikt om:

  • Uw voorkeuren te registreren
  • U een betere ervaring aan te bieden aan de hand van uw vorige activiteiten op de website
  • De inhoud en de lay-out van de site aan te passen naargelang uw browsertype of andere informatie die door de browser verstuurd wordt

U kan deze cookies in uw internet browser uitschakelen, maar dan kan het zijn dat delen van de website niet meer normaal functioneren.

Hieronder kan u een overzicht vinden van functionele en niet-functionele cookies, die gebruikt worden op onze website:

devplus_wpcf7_cookie – WWW.MODULO.BE – functionele cookie

Doel van de cookie – dev+: Aangezien spamrobots niet in de mogelijkheid zijn eigenhandig cookies op de computer van de bezoeker te plaatsen, functioneert deze cookie als een verificatie dat de bezoeker effect een persoon is en niet een robot. Deze cookie bevat enkel het tijdstip waarop de bezoeker voor het eerst de huidige pagina bezocht heeft. Als deze cookie niet kan worden weggeschreven kan een bezoeker geen formulier versturen op deze website. Hij/zij krijgt hiervan een melding, met de vraag cookies in te schakelen. Verloopt aan het eind van de actieve sessie.

U hebt het recht details over de informatie die we over u bijhouden op te vragen, aan te passen of te hebben verwijderd zoals vastgesteld door de Belgische en Europese wetgeving rond de bescherming van gegevens. Voor meer informatie kan u ons bereiken via ons e-mailadres, per brief of telefoon.

We gebruiken cookies op deze website om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door verder te gaan, gaat u hiermee akkoord. Meer informatie